Contact

General Management

Centre Stage Artist Management

Jonathan Letts

jonathan.letts@umusic.com

Judith Neuhoff

judith.neuhoff@umusic.com

Stralauer Allee 1
Room 1.12
10245 Berlin

T:+ 49.30.5200.71761

W:http://centrestagemanagement.com

Digital Media

21C Media Group

200 West 57th Street
Suite 403
New York, NY 10019
United States

T:+1.212.245.2110

W:http://21cmediagroup.com

E:info@21cmediagroup.com

Viennese Sunday: the snow has fallen creating a fairy tale scenery ❄️ I have a busy week ahead of me, full of intensive rehearsals, so it was really nice to get some fresh air. A walk in the beautiful Belvedere gardens did us good. It was a wonderful feeling to come back to a warm home for a hot soup 😉 Stay warm, my friends! 🙂
#belvederegarden #winterwonderland #positiveenergy 
Wiedeńska niedziela: spadł śnieg, tworząc bajkową scenerię ❄️ Przede mną pracowity tydzień pełen intensywnych prób, więc miło było spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Spacer po pięknych ogrodach Belwederu dobrze nam zrobił. Cudownie było wrócić do ciepłego domu na gorącą zupę 😉 Trzymajcie się ciepło, kochani! 🙂
A constant journey - this is the life of an opera singer! Great joy after the last concert at the Zurich Opera House - amazing applause and a standing ovation - thank you! ❤️ Then the flight to Vienna, where we are rehearsing for Carmen. Looking forward to it!
#rehearsal #Carmen #joyoflife 
Ciągła podróż - oto życie śpiewaka operowego! Wielka radość po koncercie w Operze w Zurychu - wspaniałe oklaski i owacja na stojąco - dziękuję! ❤️ Następnie lot do Wiednia, gdzie trwają próby do Carmen. Będzie się działo!
A wonderful concert in Madrid is already behind us. I would like to thank the audience for a warm welcome and a standing ovation! I am moved. First reviews can be found on Codalario and La Razon websites. Meanwhile, I am on my way to the next recital! Tomorrow you will hear me in Zurich! 😁🎼
#teatrodelazarzuela #thankyoumadrid #onmyway 
Wspaniały koncert w Madrycie już za nami. Chciałbym podziękować widowni za ciepłe przyjęcie i owacje na stojąco! Jestem wzruszony. Pierwsze recenzje można już znaleźć na stronach internetowych Codalario i La Razon. Ja tymczasem jestem w drodze na kolejny recital. Już jutro usłyszycie mnie w Zurychu! 😁🎼
"The Land of Smiles" by Franz Lehár, one of the most popular operettas, will be broadcasted on ARTE TV tomorrow at 23:45. This particular production, with myself playing Sou-Chong, has been prepared and recorded at the Zurich Opera House last year and it is a real treat for all classical music lovers! Some viewers can already watch it today on ARTE TV website 😊
https://www.arte.tv/de/videos/076633-000-A/franz-lehar-das-land-des-laechelns/ "Kraina uśmiechu" Franza Lehára, jedna z najpopularniejszych operetek, będzie emitowana jutro o godz. 23:45 w ARTE TV. Produkcja, ze mną w roli Sou-Chonga, została przygotowana i nagrana w zeszłym roku w Operze w Zurychu i stanowi prawdziwą gratkę dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej! Niektórzy widzowie mogą ją obejrzeć już dziś na stronie internetowej ARTE TV 😊
The recital in @operzuerich coming soon! 
Już wkrótce recital w Operze w Zurychu!

Piotr on Instagram

Contact Piotr

Media Credits & Downloads

Homepage Portrait:
Jean-Baptiste Millot

The French Collection Portraits:
Johannes Ifkovits

Richard Tauber Portraits:
Anja Frers

Discography Image:
Ken Howard/The Metropolitan Opera